שירותים

חוות דעת מומחה כלכלי לבית משפט | Financial & Economic Expert’s Opinion Letters and Litigation Support

העמדת עדים מומחים בעלי ניסיון מוכח בנושא הערכת שווי וכימות נזקים; שימוש בשיטות של מחקרי אירוע; הערכת שווי הוגן של חוב; מניות בכורה, ערבויות ונגזרים פיננסיים; הערכת שווי פרמיית שליטה. כתיבת חוות דעת בנושא כשרות פרעון (Solvency Report).

More Info

בנקאות השקעות וליווי מיזוגים | Investment Banking and Mergers Advisory

ליווי חברות בגיוסי הון, מציאת משקיעים ומכירת עסקים. לרבות כתיבת תכנית עסקיות, בניית תכנית מימון וביצוע אנליזה פיננסית של החברה והערכת שווי לצורך מכירה. ליווי משקיעים במציאת השקעות ריאליות מתאימות

More Info

ייעוץ בנושאי מכרזים, תורת המשחקים ועיצוב מכניזמים | Auctions, Game Theory & Mechanism Design

תכנון מכרזים ומכניזמים אחרים, ליווי חברות במכרזים, תכנון וביצוע ”משחקי מלחמה“ עסקיים, תכנון ניסויים ופיילוטים, בנייה, ניתוח ותכנון של מודלים עסקיים מתקדמים.

More Info

ייעוץ כלכלי וליווי עסקי | Economic & Business Advisory Services

כתיבת תכניות עסקיות; ניתוח עלויות פנימיות בחברות (תמחיר) וקביעת מדיניות המחרה אופטימאלית; הערכת שווי כדאיות עסקאות ותיעדוף חלופות השקעה; בדיקת benchmark ובחינת תכניות תגמול מנהלים בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות.

More Info

ביקורת חקירתית | Investigative Auditing

.ביקורת החקירתית בתחומי מעילות, הונאות וחקירות של אי סדרים בתחומים כלכליים וחשבונאים שונים.

More Info

ייעוץ בנושאי כלכלת תחבורה | Transportation Economics Advisory

שילוב של מומחי תחבורה ומומחי מימון לביצוע: בחינת כדאיות כלכלית של פרויקטי תחבורה בהתאם לנוהל פר"ת של משרד התחבורה; תכנון ובחינת עלויות של פרוייקטי תחבורה; בניית מודלים מימוניים מורכבים המשלבים נתונים תחבורתיים כגון ספירות תנועה; ליווי חברות תחבורה ציבורית בבניית תכנית עסקית והתמודדות במכרזים של משרד התחבורה; הערכות שווי של חברות ופרוייקטים מתחום התחבורה.

More Info

ליווי בנושא הגבלים עסקיים, תחרות ורגולציה כלכלית | Antitrust, Competition & Regulatory Economics Advisory

ליווי, ייעוץ ובחינת היבטים תחרותיים בנושאי מיזוגים, הסדרים כובלים, הכרזות מונופולין, קבוצות ריכוז, נזקי קרטל, רגולציה ענפית (לרבות הכנה לשימועים), מחיר מופרז ופיקוח מחירים.

More Info

הערכת שווי חברות ועבודות לדוחות כספיים | Economic Valuations for Financial Statements

בחינת ירידת ערך מוניטין (Impairment); הערכת שווי הוגן של חוב, מניות בכורה, ערבויות, נגזרים פיננסיים, נכסים מובנים, עסקאות עתידיות, עסקאות החלפה וניירות ערך מורכבים; הקצאת עלות רכישה (PPA); הערכת שווי הסכמי אי-תחרות.

More Info

ניהול סיכונים פיננסיים ותיקוף מודלים | Financial Risk Management & Model Validation

מיפוי וניתוח חשיפות לסיכונים בחברות באמצעות מודלים ממוחשבים מתוחכמים; בניית מדיניות גידור; תיקוף מודלים של בנקים; חישוב VaR עבור מוסדות פיננסיים.

More Info

ליווי וייעוץ בנושאי מימון | Finance Strategy & Advisory

ליווי וייעוץ בפריסה מחדש של חוב, תהליכי קבלת מימון בנקאי או מוסדי; ליווי הסדרי חוב; בחינת עמידה במבחני חלוקת דיבידנד והפחתת הון; בניית מודלים לדירוג אשראי והערכת סיכוני חוב.

More Info

ייעוץ לחברות היי-טק | Economic Advisory for High-Tech Firms

הערכת שווי חברות הזנק וחברות היי-טק; ניתוח שווי מניות בכורה; ביצוע בדיקות נאותות (Due Diligence) כלכלית; הערכת שווי תכניות אופציות לעובדים.

More Info

ייעוץ בנושאי כלכלת בריאות | Health Economics Advisory

ייעוץ לגופים במערכת הבריאות בנושאי בחינת עלויות (תמחיר) וקביעת מדיניות המחרה אופטימאלית; ניתוח תמריצים בהתקשרויות ותגמול; ניתוח כדאיות השקעה בטכנולוגיות רפואיות; הערכות שווי של תרופות וציוד רפואי; ליווי וניתוח נושאי ביטוחי בריאות.; ליווי למכרזים בנושא שירותי בריאות וביטוחי בריאות.

More Info