דיני תחרות (הגבלים עסקיים) ורגולציה כלכלית

ליווי כלכלי בנושאי הגבלים עסקיים, תחרות ורגולציה כלכלית | Antitrust, Competition & Regulatory Economics Advisory

השירותים הכלכליים שמציעה החברה כוללים ליווי, ייעוץ ובחינת היבטים תחרותיים בנושאים מגוונים:
 • ביצוע מחקרי מדיניות כלכלית בנושאים שונים.
 • כתיבת חוות דעת מומחה כלכלי בתחום התחרות הכלכלית (הגבלים עסקיים), המוגשות במסגרת הליכים משפטיים.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות לבחינת השפעתם התחרותית של מיזוגים.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות לבחינת השפעתם התחרותית הסדרים כובלים.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות בשאלת הכרזת מונופולין.
 • כתיבת חוות דעת בנושא נזקי קרטל.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות בנושא קבוצות ריכוז.
 • כתיבת חוות דעת כלכלית במסגרת הערכה עצמית (Self Assessment) של הסכמים שונים, כגון הסכמי הפצה (יחסים אנכיים בין פירמות), ועמידתם בפטורי סוג שונים, לדוגמה “פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסוימות“.
 • תכנון רגולציה כלכלית וכתיבת חוות דעת כלכליות בשאלות של רגולציה כלכלית ענפית.
 • תכנון מנגנוני פיקוח מחירים וכתיבת כתיבת חוות דעת כלכליות בנושא פיקוח מחירים.
 • כתיבת חוות דעת כלכליות בשאלת קיומו של מחיר בלתי-הוגן מופרז.
 • הכנת חברות לשימועים מול רגולטורים שונים (משרד התקשורת, רשות החשמל, רשות התחרות וכיו”ב), לרבות חוות דעת כלכליות תומכות.
החברה מציעה צוות כלכלנים מהטובים בארץ, בעלי ניסיון בעשרות רבות של תיקים בתחומי מדיניות כלכלית, תחרות כלכלית (הגבלים עסקיים) ורגולציה.
השותפים המייסדים של החברה מנהלים את פורום רגולציה כלכלית ותחרות באוניברסיטת תל-אביב (לשעבר – פורום הגבלים עסקיים ורגולציה), וכן מלמדים קורסים שונים במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים של תחרות בין פירמות ומדיניות מיקרו כלכלית.
פרוייקטים בולטים שנעשו עבור מוסדות המדינה כוללים כתיבת המתודולוגיה החדשה לפיקוח על מחירים בישראל (עבור משרד האוצר), שהחליפה את המתודולוגיה הקודמת שהייתה תקפה במשך למעלה מ- 20 שנה, כתיבת מתודולוגיה לפיקוח על שעות העבודה של התעשיות הביטחוניות (עבור משרד הביטחון), ניתוח השפעתן של השקעות זרות ישירות על המשק הישראלי (עבור משרד הכלכלה) ומידול כלכלי של תכנית אב למשק האנרגיה (עבור משרד האנרגיה והמים).
להלן קישור לדוגמאות שונות: