ייעוץ חוב וליווי בנושאי מימון

finance-strategy-with-puzzle-dollar-sign

ייעוץ חוב וליווי בנושאי מימון | Finance Strategy & Advisory

ליווי חברות בתכנון אסטרטגיית החוב וסיוע ביצוע שינויים בתמהיל החוב:
  • ליווי וייעוץ בתהליך פריסה מחדש של חוב.
  • ליווי חברות במיחזור חוב.
  • ליווי חברות בתהליכי קבלת מימון בנקאי או מוסדי.
  • ליווי הסדרי חוב.
  • בחינת עמידה במבחני חלוקת דיבידנד והפחתת הון.
  • בניית מודלים לדירוג אשראי והערכת סיכוני חוב.
צוות החברה כולל חלק מהמומחים הגדולים בארץ בנושאי מימון – הן בהיבט הפרקטי והן במחקר ובהעברת קורסים מתקדמים בנושא במוסדות ההשכלה הגבוהה הטובים בישראל ובעולם.