קישורים מומלצים

Principles of Finance with Excel

מספרי המימון המובילים בעולם, אשר נכתב על ידי פרופ' שמעון בנינגה (ז"ל) וד"ר טל מופקדי.

הספר מכסה את כל הנושאים הראשיים בתחום המימון: בניית תיק נכסים, CAPM, הערכת שווי של חוב ומניות, מבנה הון, מדיניות דיבידנדים ותמחור נגזרים.

הספר מספק כלי-מידול מימוניים ברמה אקדמית מובילה, כולל יישום במודלים פרקטיים באקסל.

Principles of Finance with Excel

 

המדריך להערכת שווי חברות

הספר המוביל בעברית לתחום הערכות שווי בכלל והערכת שווי חברות בפרט, אשר נכתב על ידי ערן בן-חורין, ניר יוסף וד"ר טל מופקדי.

הספר מספק הסבר ברור לכללים להערכת שווי חברות, למתודולוגיות השונות לחישוב שוויה של חברה וכן דוגמאות רלוונטיות.

הדיון בנושאים השונים מלווה בדוגמאות ישומיות התורמות להבנת תהליך הערכת השווי.  ספר חובה למעריכי שווי, למשתמשים בהערכות שווי ולתלמידי מנהל עסקים.

המדריך להערכת שווי חברות

 

מחשבון חינמי לתמחור אופציות באמצעות מודל בלאק ושולס

כלים שימושיים לביצוע הערכות שווי

במסגרת כתיבת הספר "המדריך להערכת שווי חברות" יצרו כותבי הספר - ערן בן חורין, ניר יוסף וד"ר טל מופקדי - כלים מיחשוביים מתוחכמים. האתר מרכז עבור קהילת מעריכי השווי ניתוחים ומידע קריטי לביצוע הערכות שווי: תשואות פדיון היסטוריות של אגרות חוב קונצרניות, מחשבוני ביטא, מחשבון סטיות תקן, מחשבוני תמחור אופציות מורכבות ומחשבוני תמחור אג"ח להמרה:

כלים שימושיים

פורום הגבלים עסקיים ורגולציה – אוניברסיטת תל-אביב

הפורום מתקיים באוניברסיטת תל אביב בפקולטה לניהול, במסגרת מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי. הפורום מנהל פעילות שעיקרה חיזוק השיח בין המגזר הפרטי, העולם האקדמי והרגולטורים; דיון מעמיק בנושאים הבוערים שעל הפרק ובשווקים השונים; והקמתו, לאורך זמן, של גוף ידע אקדמי ופרקטי בנושאי הרגולציה. בין השאר נערכים במסגרת זו כנסים וסדנאות עבודה, מרוכזים חומרי רקע ומחקרי עומק ומוקדשים מאמצים בשימור ותיעוד היבטים שונים בשיח הרגולטורי.חלק מהתכנים מרוכזים סביב ענף מסויים – לדוגמא: רגולציה בענף הבנקאות, רגולציה בענף האנרגיה, רגולציה בענף החסכון ארוך הטווח, רגולציה בענף המזון, רגולציה בענף הבריאות. חלק מהתכנים מתמקדים בסוגיות חוצות ענפים – לדוגמא: פיקוח מחירים, תחרות בשווקים דו-צידיים, מחיר מופרז, אינפורמציה אסימטרית, ארביטראז' רגולטורי, גבולות ההתערבות הרצויים.​

מנהלי הפורום הם השותפים המייסדים של נומריקס ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם

אתר הפורום

פורום הערכות שווי וקביעת שווי הוגן

קבוצת דיון בה דנים בהיבטים תיאורטיים ופרקטיים של הערכות שווי חברות ונכסים ובטכניקות לקביעת שווי הוגן.
מוזמנים לתרום לפורום כל העוסקים בדבר. נשמח לקבל שאלות ומחשבות, פוסטים, ביקורות ועזרה בכל נושא מכל מעריכי השווי.
פורום זה אינו מוגבל רק להערכות שווי של חברות, בפורום זה נדון גם בהערכות ערך הוגן של נכסים פינסיים ועסקאות​

מנהל קבוצת הדיון הוא ד"ר טל מופקדי (שותף מייסד בנומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני)

אתר הפורום

אופציות חוזים עתידיים וניהול סיכונים

ספרו של פרופ' רפי אלדור (שותף עסקי בנומריקס),

הספר מקנה לקורא טכניקות וכלים להערכת שווי אופציות (כולל אופציות אקזוטיות), חוזים עתידיים מסוג FORWARD ו-FUTURES וניירות ערך המירים המונפקים על ידי חברות (כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה).

כמו כן מפרט הספר את תקנות המסחר ונוהלי הפקדת  בטחונות בשוק מעו"ף, ומנתח בעיות מעשיות רבות להמחשת השימושים בכלים פיננסיים מתוחכמים אלה.

http://rafieldor.co.il/book/

פרופסור Aswath Damodaran

האתר המוביל בעולם לנתונים ומחקר בנושא הערכות שווי

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/

IFRS בשטח – הטור השבועי של רו”ח שלומי שוב ב- TheMarker

הטור השבועי ב- TheMarker של רו"ח שלומי שוב - ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה ושותף עסקי בנומריקס.

IFRS בשטח

פורום שווי הוגן של המרכז הבינתחומי הרצליה

פורום שווי הוגן (Fair Value Forum - FVF)  הוקם בכדי לתרום לאיכות המידע בשוק ההון, ולייצר שיח מקצועי פורה בסוגיות מקצועיות הקשורות לשוק ההון.  לצורך השגת מטרה זו, הפורום משמש כקבוצת חשיבה שמייצרת דיוני עומק, כפלטפורמה לשיתוף ידע מקצועי בתחום וכ-Best Practices למדווחים, לרואי החשבון ולמשתמשים בדוחות.

הפורום, בייסודם של פרופ' אמיר ברנע, הדיקן המייסד של בית ספר אריסון למנהל עסקים, ורו"ח שלומי שוב, ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן בית ספר אריסון למנהל עסקים, הוקם במסגרת התכנית בחשבונאות של בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה.

אתר פורום שווי הוגן